“BİLİŞİMLE GÜÇLÜ LOJİSTİK”

Lojistik, ürün ve hizmetlerin başlangıç noktasından tüketildiği noktaya kadar olan hareketinin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir. Bilişim teknolojilerinin bu süreci desteklemek amacıyla kullanılması sonucunda işletme faaliyetlerinin düşük maliyet ve az hata ile daha hızlı ve verimli bir biçimde gerçekleşmesi mümkün olmaktadır. Dolayısıyla Bilişim teknolojilerini etkin ve verimli bir şekilde kullanan firmalar, rekabet güçlerini ve başarılarını artırmaktadırlar.

Hızlı büyüyen Lojistik sektöründe firmalar Bilişim Teknolojileri sayesinde doğru ürünün, doğru yerde, doğru zamanda ve doğru miktarda bulunmasını sağlayabilmektedir.

2.Uluslararası Bilişim ve Lojistik Konferansın Amacı;

▪ Her yıl bilişim ve lojistik sektörlerinde çalışan personelin farkındalığının artırılması,

▪ İki sektör arasındaki etkileşimi göstermek suretiyle teknolojiyi yoğun kullanan bir lojistik sektörün oluşumuna katkıda bulunulması,

▪ Bilişim teknolojilerindeki personel içinde lojistik alanda ilerlenebilecek potansiyel alanları belirlemesi, amaçları için düzenlenmiştir.

Konferansın Kapsamı

Konferansa; lojistik, dış ticaret ve bilişim alanında hizmet sağlayanlar, eğitim verenler, uygulamalar ve araştırmalar yapan akademisyenler, araştırmacılar, bu alanda görev yapanlar, kamu ve özel sektör temsilcileri ile ilgili sivil toplum örgütleri olmak üzere geniş bir yelpazeden katılım sağlanacaktır

Konferans Kapsamındaki Sponsorluk Dosyası için :  2017 UBLK SPOSORLUK DOSYASI (pdf)

İLETİŞİM :

SPONSORLUK BAŞVURULARI                 : TBD Etkinlik Koord. – Evrim GÜNER [email protected]

Tel : 0312 473 82 15 

KATILIM KAYIT ORGANİZASYON           : Ankara Şube Kordinatörü   Serap Altan Kılıçdogan [email protected]

Tel : 0312 473 82 15